Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Chalupa Apollon


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU CHALUPY APOLLON –ubytovací smlouva

 1. Objednávka pronájmu elektronickou poštou na e-mail marta.sykorova13@gmail.com ( „Předběžná rezervace“ ) s následujícími náležitostmi:
  termín pronájmu 
  • údaje o objednateli pronájmu (jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, tel. kontakt, email) 
  • údaje o dalších ubytovaných jméno, příjmení

Po obdržení Předběžné rezervace se všemi náležitostmi je objednateli pronájmu    odesláno Potvrzení rezervace s údaji pro platbu rezervačního poplatku a termínem pro zaplacení. Předběžnou rezervaci rušíme, pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu uvedeném v Potvrzení rezervace.

Odesláním rezervace pronájmu zájemce stvrzuje, že s podmínkami  Ubytovacího řádu a Všeobecnými a provozními podmínkami souhlasí a zavazuje se je respektovat.

 

 1. Kapacita chalupy je 15 lůžek a 3 přistýlky. Pronájem objektu je celoroční s maximálním počtem 18 ubytovaných osob. Naplnění kapacity objektu je na úkor Vašeho pohodlí.

 

 1. Nástup do objektu je vždy v den nástupu mezi 15.00 a 16.00 hodinou (jiný čas pouze po dohodě), uvolnění objektu - odjezd v den ukončení do 10 hodiny dopoledne. Při nástupu předá pronajímatel nájemci rekreační objekt v uklizeném stavu, dle inventáře předá zařízení jednotlivých místností. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu, zaznačeny stavy el. hodin. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu. 

 

 1. Cena pronájmu a výše zálohy

V  letní sezóně - týdenní sazba za pronájem celého objektu 19.500,- Kč; zálohu účtujeme ve výši 5.400,-Kč.

V zimní sezóně - týdenní sazba za pronájem celého objektu 15.000,- Kč, zálohu účtujeme ve výši 5.000,- Kč.

Silvestrovský pronájem - týdenní sazba za pronájem celého objektu 30.000,-Kč, zálohu účtujeme ve výši 12.000,-Kč

Pronájmy mimo hlavní sezónu dle aktuální nabídky.

Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. V případě předání neuklizeného objektu bude účtován poplatek 1000 Kč.

V ceně není zahrnuto povlečení, lze přivést vlastní nebo poplatek  90Kč/lůžko.

Nájemné nezahrnuje spotřebovanou el. energii - při ukončení pronájmu v den odjezdu je nájemník povinen uhradit doplatek za spotřebovanou  el. energii (dle skutečné spotřeby a stavu elektroměru – sazba za 1kwh dle platného ceníku).

V nájemném není obsaženo pojištění. Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu odpovídá nájemník, vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí (povodeň, hurikán atp.)
Proto se doporučuje nájemníkům uzavřít vhodné pojištění.

Při zahájení pronájmu požadujeme celou platbu předem, přičemž rezervační poplatek bude započten.

Odjezd nájemníků před dohodnutým termínem ukončení nájmu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby nájemného.

 

 1. STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Při zrušení rezervace:

Za okamžik odstoupení se považuje den doručení Oznámení o zrušení rezervace pronajímateli (písemně nebo el. poštou).

 1. KAUCE:

Při převzetí objektu  složí  nájemník zálohu na škody, tzv. kauci, ve výši 6.000,- Kč (Silvestrovský pobyt 12.000,-Kč). Kauce je po skončení pronájmu vratná v plné výši v případě, že nedojde ke škodě na objektu nebo jeho zařízení způsobenou nájemníky. Přesáhne-li škoda výši zálohy, je nájemník povinen tuto škodu uhradit v plné výši na místě před odjezdem. 

 

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pronájem v případě, že:

během doby trvání pronájmu dojde ke  svévolnému  zvýšení počtu osob bez vědomí pronajímatele. Hosté  mohou přijímat návštěvy v objektu pouze s výslovným souhlasem pronajímatele.

Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby.

PRONAJÍMATEL SI TÍMTO VYHRAZUJE PRÁVO VSTOUPIT DO OBJEKTU BĚHEM TRVÁNÍ NÁJMU ZA ÚČELEM KONTROLY DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK NÁJEMNÍ SMLOUVY.

Všeobecné podmínky pronájmu | Ubytovací řád | Sdílet s přáteli


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat

© 2019 ChalupaApollon.cz